Blog Image

Holstebro Flyveklubs Blog

Bloggen bruges til distribution af klubinformationer.

Bloggen er frit tilgængelig, men du skal være logget ind for at oprette og kommentere på indlæg. Login fås ved henvendelse til webmasteren. Besøg i øvrigt klubbens hjemmeside!

Link til Booking

Uncategorised Posted on Mon, January 11, 2021 10:08

https://www.supersaas.dk/schedule/HFK-Booking/HFK-Booking_systemHolstebro Flyveklub har skiftet Bank – Ny bankkonto

Uncategorised Posted on Fri, January 08, 2021 13:47

Holstebro Flyveklub har skiftet bank.
I hører nærmere om årsagen til bankskiftet til generalforsamlingen.
Men vores bank er nu Salling Bank med kontonr. 7790 2001302
Til jer der har en fast overførsel til klubben, skal I huske at ændre kontonummer.
I er alle velkommen til at lave en fast overførsel, for at minimerer det beløb der skal betales, når I får en faktura.Aflysning

Uncategorised Posted on Mon, January 04, 2021 07:17

Godmorgen og godt nytår til jer alle

Vi har besluttet at aflyse den indkaldte Ekstraordinære Generalforsamling Torsdag d. 7 Januar.

Vi kunne selvfølgelig godt afvikle det iht. DIF retningslinier, men har besluttet at vi tager det som et punkt på den ordinære Generalforsamling om 1½ måneds tid. 

Mvh
Bestyrelsen:-(

Uncategorised Posted on Mon, December 14, 2020 11:23

Kære svæveflyveklub, Kære klubformand

Tak til alle de der har kontaktet medlemmer af Folketinget angående Gebyrsagen. Det er tydeligt at denne sag er meget vigtig for os alle, og dejligt at se at så mange bakker op.

Henvendelserne har ført til en række sympatitilkendegivelser. Alle erkender urimeligheden i de nye gebyrer, som er en klar misforståelse af hvordan vi som frivillig sport fungerer og en tilsidesættelse af den indsats vi gør for unge mennesker, og alle mener at gebyret skal ændres, men ingen af de politikere vi har været i kontakt med, har formået at gøre noget ved sagen.

Det eneste konkrete resultat vi har fået ud af det er, at TBST per 1. januar hæver gebyrerne med yderligere 8%. TBST ved godt hvad der foregår, så TBST ignorerer og provokerer ganske enkelt politikerne, og gør som det passer dem.

Det ville være dejligt hvis bare en enkelt politiker ville stille spørgsmålet til Transportministeren i Folketingssalen, med henvisning til forståelsespapiret, som regeringen udarbejdede sammen med støttepartierne: ”den frivillige idræt ikke må pålægges yderligere omkostninger”.

Med venlig hilsen

Peter Eriksen

Formand, Dansk Svæveflyver UnionUncategorised Posted on Wed, December 09, 2020 17:21

Ekstraordinær Generalforsamling.

Bestyrelsen ligger op til at købe et nyt svævefly som overgangsfly til eleverne, da vi i dag ikke har et sådant fly. I dec. 2017 blev sponsorflyet DG300 solgt, til et beløb på ca. 160.000 kr.

På daværende tidspunkt havde klubben en kassekredit på ca. 200.000 kr. som blev benyttet næsten fuldt ud. Pengene fra salget blev derfor benyttet til at nedbringe kassekreditten. I dag har klubben ingen kassekredit/gæld.

På generalforsamlingen i 2018, blev det besluttet at udskyde købet af et erstatningsfly, da behovet på daværende tidspunkt ikke var til stede.

Behovet for et overgangsfly er der nu fra sæsonstart 2021, og derfor vil bestyrelsen gerne have opbakning til at stifte gæld op til 160.000 kr. i forbindelse med køb af et erstatningsfly.Afslutningsfesten og medlemsmøde er aflyst

Uncategorised Posted on Wed, October 28, 2020 13:54

Grundet Forsamlingsforbuddet

Idet der Fra 26. oktober 2020 til og med 22. november 2020 er forbud mod arrangementer og forsamlinger med flere end 10 personer. Ser vi os derfor nødsaget til at aflyse, dette års afslutningsfest og evt. medlemsmøde, som er nævnt i sidste bestyrelses referat. Vi håber istedet at vi kan holde en sæsonstarts fest Lørdag d. 13 April, hvor vi forhåbentlig skyder sæsonen 2021 igang.

Mvh

ThomasNY FREKVENS PÅ NR. FELDING. 123.375 MHz

Uncategorised Posted on Thu, October 22, 2020 11:26

Vi skifter vores plads frekvens fra 122.475 MHz som er Svæveflyve Midtjylland til 123.375 MHz iht. DSvU UHB Gruppe 536.

Det anbefales at vi bruger 123.375 MHz i området omkring klubben “Lille område” og op til 1500´ hvor vi kommer ind i Karup TMA.

Dette træder i kraft pr. dags dato. Helge Hald tager kontakt til Trafik, Bygge og Boligstyrelsen og får det skrevet i VFG´en.

Spørgsmål hertil kontakt. Thomas LeanderSÆSON AFSLUTNING / NEDPAKNING AF FLY & CAMPINGVOGNE IND

Uncategorised Posted on Thu, October 22, 2020 11:13

HUSK DET ER PÅ LØRDAG. DER VIL VÆRE RUNDSTYKKER OG KAFFE TIL TILMELDTE.

TILMELDING INDEN KL. 20 FREDAG D. 23 OKT. PÅ TLF. 23472544Next »