Ove’s oplæg fra medlemsmødet ligger i dokumentsamlingen.