KDA har,
sædvanen tro, udarbejdet og udgivet beretning om organisationens arbejde og
resultater igennem den seneste periode. Beretningen indeholder en general
omtale af de forskellige arbejdsområder, ligesom lister over valgte
nøglepersoner i udvalg, arbejdsgrupper og kommissioner i FAI-regí etc. er
anført.

Alle med
interesse i flyvningens og luftsportens vilkår og forhold bør læse beretningen,
hvorfor KDA beder medlemsorganisationerne om at fordele denne til
medlemsklubber og medlemmer.

Beretningen
findes på dette direkte link:
http://www.kda.dk/archive/pdf/REPMOEDE2013/KDA-BERETNING_2012.pdf

God læselyst!

P.S. Du kan finde alle KDA
meddelelser på KDAs hjemmeside (www.kda.dk)
under menuen BULLETIN