På onsdag i sommerlejren planlægger vi (Ove, Lasse, Jens) at afholde en lille teoretisk og praktisk workshop omkring flyveplanlægning, navigation og radiokommunikation ved flyvning i kontrolzone. Lasse vil hjælpe med til, at vi aftaler med Karup, at vi flyver en tur til EKKA onsdag eftermiddag og afprøver teorien i praksis! Vi laver lidt teorigennemgang og praktisk forberedelse i fællesskab enten tirsdag aften eller onsdag formiddag.

Emnerne er p.t.
– Hvad er en flyveplan og hvorfor lave én?
– Driftsflyveplanen – praktisk øvelse
– ATS flyveplan – hvad, hvorfor og hvornår? Eksempel på ATS flyveplan.
– Radiokorrespondance med (Karup) APP og TWR – hvad er vigtigt, hvad er ”forkert”, tør jeg?
– Hvordan navigerer man? Hvad hvis man farer vild?
– Endelig forberedelse af flyvning til EKKA – praktisk øvelse
– Flyvetur til EKKA m/ low approach, øvelse af radiosnak
– Debriefing tilbage i NF m/ anekdoter

Alle er velkomne til at deltage – man skal sikre sig et fly (nok med motor) og vi skal gerne have fyldt op med passagerer, også i de private fly hvis muligt. Det er en god ide, hvis f.eks. 2 piloter eller en pilot og en elev flyver sammen og hjælper hinanden undervejs. Det er naturligvis et krav at PIC har gyldig rettighed inkl. til passager.

Vi samler op tirsdag på tilmeldinger og pladser. Vi har også inviteret Vestjylland og Lemvig.

Happy Landings, Jens