Hvor er det dog nogle flotte lokaler og faciliteter i har fået etableret i flyveklubben. Det føles fantastisk at kunne komme tilbage til sådanne forhold.
Her i forsommeren besøgte jeg klubben og mødte Erik i kedeldragt der som vanligt havde værktøj i hånd og var ved at klargører de indre dele af værkstedshangaren, samtidig med at han lejlighedsvis førte seriøse forhandlinger over telefonen vedr. flyslæb.
Udenfor gik Peter og på professionel vis var ved forskønne det ydre, men alligevel spurgte Erik til råds om prioritering af indsatsen.
Jeg troede faktisk klubbens gamle sidehangar var en nyopførelse indtil Peter fortæller at det sandelig er Eriks gamle sidehangar fra omkring 1985 +/- som blot havde fået en ansigtsløftning.
Jeg var med 1. Gang vi byggede hangarer og dengang anvendte vi forhåndenværende materialer I stor stil som blev købt brugt eller os foræret. Erik var også dengang ildsjælen og byggeformand og et af hans små luner var et brændt hvorpå der var tegnet en libelle. Den kunne både “måle” lodret og vandret og alt var i perfekt vatter.
Der er også gået lidt på kompromis ved den igangværende renovering, så der har skulle findes kreative løsninger, men hangarer står der nu, rigtig flot og er næsten færdig, jeg har kun nået at bidrage minimalt, men vil gerne opfordre andre til også at hjælpe lidt, så vi kan få bygningen helt færdig inden vinteren sætter ind.
Det at være en del af et byggeprojekt og kunne bryste sig af at have været med, er ikke helt uden værdi ;-))
Henrik og jeg har således sat hinanden i stævne til nu på fredag den 18. ds. og håber på at der også var et par andre gutter som synes det kunne være hyggeligt at give en hånd med.
Hilsen
Birger