Sæt krydser i kalenderen:

Der afholdes medlemsmøde den 20. oktober kl 19:00 i klubhuset. Dagsorden fremsendes senere.

Årets pokalfest afholdes den 25. oktober. Invitations fremsendes senere.

Samme dag kl. 10 køres campingvognene ind. Kom og hjælp til.

Arbejdsdag med færdiggørelse af værkstedet m.v. den 8. november kl. 9:30. Der er kaffe og rundstykker kl. 9:00 – 9:30. Kom og hjælp til.

Sommerlejr afholdes i 2015 i uge 29. Vi sørger naturligvis for lige så godt vejr som i år smiley.

Hilsen
Kurt