Som bekendt er Andelskassen´s Holstebro afdeling solgt til Spar Nord den 1. oktober 2014. Dette har den betydning at foreningen har fået nyt konto nummer hos Spar Nord, som skal benyttes fremover. Ellers er alle andre forhold uændret.

Det nye konto nummer er 9893 4583450071, og kan benyttes fra i dag.

Niels Kongsbak
Kasserer