Jeg kan desværre ikke deltage i generalforsamlingen (jeg er til møde i Skive), og jeg er selvfølgelig også bevidst om, at jeg ikke hører til dem, klubben skal bygge sin fremtid på, men jeg holder meget af min gamle klub og ønsker derfor også kun, at det er de rigtige beslutninger, der bliver truffet.

Jeg synes, det er en god udvikling at købe Eurofox’en og skille sig af med Olga (evt til en privatgruppe i klubben?), forudsat at timeprisen kan holdes på et fornuftigt niveau på Eurofoxen.

Men tingene hænger jo sammen. Twin’en er nu solgt. Hvis klubben skiller sig af med Dou’en, har vi ikke rigtig brug for et slæbefly, hvis man anskaffer en selvstartende 2-sædet. Personligt har jeg ikke nogen intention om at begynde at flyve ASK 21 igen. Jeg synes ikke, det egner sig til strækflyvning som Duo’en. Det giver altså ikke rigtig nogen mening for mig at opretholde medlemsskab på svævefly, hvis Duo’en forsvinder, men jeg vil nok fortsætte med at flyve på UL.

Hvis klubben der i mod satser på fortsat at være en uddannelsesklub/skolingsklub kan anskaffelse af ASK 21 da være en udmærket løsning, men behøver den så at være selvstartende? Skal spillet helt udfases eller skal skoling foregå med flyslæb? I så fald kan det vel lige så godt være på Duo’en? Eller satser man virkelig på at skole med selvstart? Det er svært at holde gang i skolingen, hvis der både kræves spilfører og flyhenter/wirehenter. Og hvordan løser vi instruktørproblemet? Kan vi blive ved at satse på, at “det klarer Ove nok”? Får vi i det hele taget lov til at fortsætte med skoling? Jeg ved godt, at de nye ATO regler er udsat til 2018, men bør vi ikke forberede os allerede nu?

Som sagt, jeg kommer ikke til ekstrordinær generalforsamling, men jeg er overbevist om, at de beslutninger, der bliver truffet, kan få vidtrækkende konsekvenser for klubben.

Med venlig hilsen

Bent Drechsler