Kære flyvevenner.

Set fra min stol, så findes der ingen ideel løsning overfor udfordringen
med at bevare svæveflyvningen i vores klub. Men jeg syntes, at vi svigter vores
klub, hvis vi blot kigger på timeantallet og udstøder et ”suk” og resignerer. Det påhviler os (bestyrelsen og
generalforsamlingen) et meget stort ansvar i relation til proaktiv at sikre
svæveflyvning i vores klub i fremtiden. Vi har før turde se realiteterne i
øjnene og skabte som foregangsklub den unikke struktur vi har i dag – hurra for
os smiley Vi skal turde gøre det igen!

Ove og Torben er kommet langt i deres undersøgelser med
hensyn til at køre skolingen på en selvstartende ASK21MI. Ove vil lægge deres
PowerPoint op på hjemmesiden i dag – den er IKKE færdig, men det her er så vigtig
for klubben, at det bør være en helt åben proces og vi skal sammen finde bedste
løsning for klubben.

Det står allerede klart, at ASK21MI har så store
motorproblemer, at dette fly ikke har eksistensberettigelse i vores klub. Det
bedste alternativ kunne være DG505MB. Den performer på niveau med Duoen og
imødekommer hermed ønsket om et strækfly, men vi skal kunne håndtere flaps i
skolingsregi! Flyet har en billig Solo 2625-2 64 hk og der er umiddelbart ingen
økonomisk begrundelse for at motoren skal sættes til en højere taco pris end gældende for vores UL fly.

Spilstart er set med mine øjne historie og da jeg stemte for
at sælge Twinnen, så stemte jeg reelt for at lukke spilstart ned i klubben. Flyslæb
er et stor fremskridt i relation til spilstart, men stadig ikke ideel ved vores
baneforhold. Og uanset hvordan vi vender og drejer det, så er man afhængig af,
at der er en slæbepilot til rådighed, samt en tipholder. Hvis hver start med
Olga var afhængig af ekstra 1-2 personers assistance, så ville hun ubetinget
kun have fløjet en brøkdel af de nuværende timer, – skal der timer i bogen, så
skal vi selvstarte!

Bestyrelsen arbejder med køb af en ASK13. Det er en rigtig
god gammel delvis træflyver med et glidetal på 28. Endvidere vil man etablere accelerationbaner
i begge ender. En ganske fornuftig og pragmatisk løsning. Det er dog alt andet
lige en tilbagegang på skoleflyssiden og vi får ikke fremgang på den konto – vi
skifter jo Olga ud med en ”ny” EuroFox og ikke en 50 år gammel Rans eller lignende
for at drage en parallel!!
Accelerations baner nok vil hjælpe på at vi ikke ser de nervepirrende
sidevindsstarter som vi oplever nu, hvor fejlmarginalerne er alt for små med
Duoen. Sidevind er noget l… uanset startmetode og bestemt også ved selvstart. Men
jeg tror personligt ikke at accelerations banerne vil give ret mange flere
timer i Duoens logbog og så står vi stadig med det paradoks at dyreste fly ikke
flyver nok timer og hvor mange generalforsamlinger tror I så at Duoen ”overlever”
ved et faldende antal svæveflyverpiloter?

Jeg kender ikke DG505MB andet end fra surf på nettet og hvad
Ove og Torben har fundet ud af ind til videre, men jeg syntes det er en option
vi bør forfølge og afhænger vel primært af, om vi kan acceptere flaps i relation
til skoling. Økonomien hænger sammen med salg af Duo suppleret med provenu fra Twin
og jeg ser ingen større udfordringer på driftsøkonomien sammenlignet med driften af den eksisterende flypark. Vi skulle til gengæld gerne få flere penge i kassen grundet større flyveaktivitet!

Nærværende indlæg er skrevet i kærlighed til vores flyveklub
og jeg tror stadig på, at eneste fremtid for svæveflyvning i landets små
klubber er selvstart på godt og ondt.

Venlig hilsen,
Lars Storper