Den ordinære generalforsamling bliver lørdag den 21. februar 2015. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Den formelle indkaldelse kommer senere.

Hilsen
Kurt