i fortsættelsen af Eriks kommentar til hændelsen, vedkender jeg gerne at jeg begik en fejl ved at flytte flyet til hangaren og at det måske ikke var efter bogen at ændre flaps under landingsforløbet, men det kan jeg jo ikke ændre på nu og det er vel heller ikke det sagen drejer sig om.

Formandens kritik af at jeg noter bestyrelsen i to mails, en anke og en saglig begrundelse med mine fortsatte intensioner, kan vel aldrig være at hænge nogen ud og har ej heller været intentionen ?

Min anke går alene på den manglende dialog fra bestyrelsen vedr. ansvaret for selve hændelsen.
Den eneste information jeg modtog var en årsopgørelse hvor der var anført et beløb på 10.000 kr med teksten, Forsikringsselvrisiko. Dette protesterede jeg over til kasseren og påpejede at dette måtte være en fejl.
Kort tid efter modtager jeg så den eneste mail som bestyrelsen har sendt mig, hvori de skriver at de ikke har taget stilling til årsagen, kun at jeg var piloten.
Dette mener jeg er urimeligt, specielt efter at jeg netop aftalte med sekretæren at han ville sikre at mine indhentede analyse blev fremlagt for bestyrelsen.

Hvis det er korrekt som formanden skriver, at bestyrelsen blot følger klubbens love og regler og at disse regler altid pålægger piloten ansvaret for hændelsen, uanset årsagen, ja så er jeg blot uvidende om dette og må naturligvis bære ansvaret, men i respekt for netop at påtage sig dette ansvar, vil i så ikke hjælpe mig, og måske også andre, med at oplyse hvor disse love og bestemmelser er beskrevet.

Venlig hilsen og godt nytår
Birger