For at få afsluttet regnskabet for 2014, er det vigtigt at jeg får bilag som vedrører 2014, så hurtigt som muligt, og ikke senere end 14. januar 2015. Bilagene kan enten sendes til mig, eller ligges i kassererens dueslag på kontoret i flyveklubben.

Bliag som kommer senere end 14. januar vil ikke blive refunderet.