Kære UL piloter
og elever –

Godt Nytår!

Som I har kunnet
følge her på bloggen, så skal vi til at flyve EuroFOX OY-9406 som klub- og
skolingsfly i den kommende sæson. Med mindre man allerede har ”EuroFOX 3K” på
typekortet, så kræver klubben en omskoling for at kunne fungere som fartøjschef
eller elev på klubflyet. Vi vil foretage en lidt grundigere omskoling i klubben,
end der lægges op til i DULFUs regler, og det er for at skabe de sikreste
rammer både for klubbens UL piloter og materiel.

Vi vil desuden kombinere
omskolingen med PFT således, at når du er omskolet (teori + praktisk flyvning),
så får du også en ny PFT noteret på typekortet. Dermed er alle UL piloter klar
til 2015 sæsonen!

Vi tilbyder et
antal teori-sessioner i januar og hver session er berammet til 4 timer. Disse
vil dække EuroFOX 3K omskolingsteori, en gennemgang af flyet i hangaren, PFT
(UL) teori, samt tid til spørgsmål. BEMÆRK,
at der er hjemmearbejde, som skal laves, før du møder op til teorien (se
nedenfor). Man skal desuden deltage i
hele sessionen for at få godskrevet teorien.

Teorien foregår i
klubhuset – i kantinen, hvis teorilokalet er optaget til S-teori.

Når du som UL
pilot har gennemført teorien, så skal du booke tid med en HFK UL instruktør til
den praktiske omskoling. Forløbet heraf gennemgås i teori-sessionen. Det kan nemt
tænkes, at omskolingen skal spredes over flere flyvninger afhængig af pilotens
erfaring og rutine. Vejr og baneforhold vil naturligvis bestemme timingen, men
vi laver teorien allerede nu for at kunne udnytte alle vinduer frem til den officielle
standerhejsning.

UL elever skal
også deltage i hele teoridelen, men bliver praktisk omskolet som led i selve UL
skolingen.

Tilmelding til teori:

Tilmeld dig en
teorisession på følgende Doodle: http://doodle.com/wct5iqe8a7gm6z83

Du skal kunne
deltage i hele sessionen for at tilmelde dig. Kan du absolut ikke på nogle af
disse datoer, så laver vi en opsamling senere.

HJEMMEARBEJDE – skal laves FØR du kommer til
teori!

Før du møder op
til teorien, skal du orientere dig i flyets håndbog (EuroFOX 3K OY-9406 –
Flight Manual) og derigennem udfylde omskolingsskemaet (EuroFOX 3K OY-9406 –
Omskolingsskema). Begge dokumenter finder du her (i mappen ”OY-9406 EuroFOX 3K”,
som er i mappen ”UL”):

http://shares.flyvecenter.dk/s#72f4739f-06a8-4e59-807a-6949ef881b60/flyvecenter-holstebro.clouddrive.flyvecenter.dk/Dokumenter%20for%20medlemmer/

Vel mødt til
omskolingen!

På vegne af HFK UL instruktørgruppen,

Jens