Hermed indbydelse til repræsentantskabsmøde i DSvU.

Hilsen
Kurt