Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling lørdag den 21. februar 2015 kl 13 i klubhuset. Endvidere er årsregnskab for 2014 og budget for 2015 vedlagt:

Husk at kun aktive medlemmer uden restance har stemmeret på generalforsamlingen.

Vel mødt!

Hilsen
Kurt