Referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2015 er tilgængelig,
se under “dokumenter” på fanebladet “For medlemmer”.

Hilsen
Kurt