1) Ændringsforslag til §12 pkt. 3

Medlemmer som kan ansvarspådrages for en evt. opstået skade på klubbens aktiver, hæfter for hele skaden, evt. begrænset til den tilhørende forsikrings selvrisiko, eller klubbens fastsatte medlems- selvrisiko. Dette gælder uanset om skaden er forårsaget under flyvning eller ved medlemmets øvrige aktivitet eller færden på området. Medlems-selvrisikoen fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Ved u-forsættelige hændelser som skyldes udslidning eller uforudsigelige udefra kommende hændelser, dækkes omkostningen af klubben.

Kan der ikke opnåes enighed eller indgåes kompromis, udpeges, (afhængig af flytypen), DSvU eller DULFU materielchef som opmand. Dennes afgørelse kan ikke ankes af nogen af parterne.

2) Ændringsforslag vedr. Omgørelse af opkrævet selvrisiko.

Idet der kan rejses tvivl om/af bestyrelsens berettigede tolkning af de nugældende regler vedr. haveriet med Savannah, hvor bestyrelsen ikke har taget stilling til skyldsspørgsmålet, men alene hvem der var pilot, ændres bestyrelsesbeslutningen jfr. ændringsforslaget i §12 pkt. 3

mvh
Birger