Fra Lisette har jeg modtaget referat fra generalforsamlingen i forsikringsklubben den 21. februar 2015 incl bilag (beretning og årsregnskab), se her.

Hilsen
Kurt