Tanker og visioner for fremtidens svæveflyvning i
HFK

I vores gruppe har vi det seneste halve år arbejdet med at finde
egnede muligheder for 2 sædede selvstartsfly der både kunne opfylde behovet for
opskoling af nye piloter, samt kunne flyve længere strækture med de nuværende S
piloter i klubben på et niveau, der svarede til vores nuværende Duo Discus. Vi
havde efter længere tids søgen endelig fundet et fly der kunne opfylde begge
kriterier, nemlig DG1001M. Et fly uden flaps, fjedrende understel og med 47 i
glidetal, samt den mest enkle og moderne motorstyring på markedet.
Stigehastigheden med 2 personer ombord ligger på ca. 3 m/s.
Men lige før generalforsamlingen viste der sig at være 2 problemer, som vi ikke
havde været opmærksomme på og som derfor bevirkede, at vi desværre måtte trække
forslaget. Elevflyvning med selvstarterfly som startmetode er ikke godkendt i
Danmark endnu. Dette kunne løses med flyslæb, men desværre må Foxen ikke trække
et fly med Max Total Mass over 750 kg og DG 1001M har 790 kg. som max mass. Et
andet problem er, at det for nuværende er sådan, at svævefly med motor kun må
indgå i elevflyvning med 7 timer indtil år 2018. Grundskoling på selvstartende
fly vil givetvis blive en mulighed i fremtiden, da der fuld gang i udviklingen
af fly med både alm. motor, samt jet og især el-motorer.

Som nævnt i vores forslag til generalforsamlingen, mener vi
stadig at faktorer som tid og uafhængighed er de vigtigste parameter for at
fastholde og tiltrække S-piloter
. Vi skal lære af UL successen og
tilbyde selvstart på svævefly ligestillet med UL, så snart dette er muligt.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

De
følgende afsnit skal ses som konstruktive betragtninger.

Vi er ikke i
modstrid med bestyrelse eller generalforsamlingen, men ønsker blot at
skolingssituationen belyses.

Bestyrelsens beslutning om evt. at grundskole med flyslæb på Duo
en eller ved at leje ASK 13 ind i klubben, giver flere nye udfordringer og
problemstillinger:

1. Duoèn er ikke velegnet
til skoling på grund af svagt understel og dårligt fungerende luftbremser.
Flyslæb med Foxen og især i sidevind, giver problemer med lav højde i
udflyvningen. Flere piloter
i klubben har oplevet meget lave slæb i begge baneender og sådanne slæb kan
ikke bære bare den mindste fejl før det kan gå helt galt.

2. ASK 13: Dette ældre skolefly vil
naturligvis lette problemerne omkring de lave flyslæb, da det er en hel del
lettere end Duoèn, men er det attraktivt for kommende piloter at flyve på et mere
end 30 år gammelt træfly med egenskaber der langt fra ligner det der nu til
dags flyves på ? (glidetal 27 og 3 m/s synk ved 140 km/t). Overgangen til
f.eks. DG300 bliver også større end det var tilfældet med Twinnen.

3. Når Foxen skal bruges til
flyslæb, især i weekenderne, kan den ikke samtidig bruges af UL piloter. Med
ca. 10 aktive S piloter og 5 – 7 elever (der skal have mange starter) synes der
at være et problem. Bestyrelsens
”det går nok” er ikke en holdbar løsning og kimen til konflikt blev synlig på
generalforsamlingen.

4. Til gengæld synes vi i gruppen, at
det er rigtig fint at timeprisen for flyvning falder væk, samt at flyslæb
bliver billigere. Det vil givetvis give flere flyvetimer og dermed højne
sikkerheden. Vi må så håbe at accelerationsbaner hurtigst muligt bliver en realitet, så der også bliver bedre
sikkerhed på dette område.

Hvordan
med skoling af vore nye (5-7) elever:

Skal de nye elever skoles i Ejstruphede, må de kun bruge
én startmetode. Hvis det er flyslæb skal Foxen vel væk til denne plads det
meste dagen og kan ikke benyttes af UL piloter og evt. S piloter der ønsker at
flyve fra NF pladsen.

Skal vi holde eleverne i vores klub, må det være vigtigt at
vi også flyver fra vores egen plads, med 2 kommende Instruktører burde det vel
være muligt. Uanset
hvorledes skolingen kommer til at foregå, så bliver Foxen båndlagt mens
skolingen foregår.

1.

De bedste ønsker til alle uanset hvilken ”flyvebacille” man er
ramt af!

Torben
Ove
Lars