Bestyrelsen har vedtaget retningslinjer for booking af EuroFOX’en. Som det fremgår af retningslinjerne, gælder retningslinjerne på forsøgsbasis frem til sommerlejren. Endvidere vil retningslinjerne blive drøftet på et kommende medlemsmøde den 3. juni.