Referat fra medlemsmødet i aftes, klik her.

Hilsen
Kurt