Som det fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet den 16. september afholdes der medlemsmøde 26. oktober kl 19:00 i klubhuset.

Dagsorden:

1. Vintervedligeholdelse:
– ASK 13, især renovering af kroppen
– Duo Discus
– DG 300
– Motor Falken
– EuroFOX
2. Hvad skal vi gøre med spillet
3. Opfølgning på banerenovering og evt. etablering af markeringsgård 9X9 m.
4. Forslag til eventuel UL-GA hangar
5. Teoriundervisning S og UL i 2016
6. Hjælp til CAMO-arbejde for svævefly
7. Diverse

På bestyrelsens vegne
Kurt