Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling den 17. november 2015 kl. 17:00 i klubhuset til vedtagelse af bestyrelsens forslag om salg af spillet:

Ifølge vedtægternes § 8 træffes der afgørelse ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der stilles ikke krav om minimumsdeltagelse.

Hilsen

Kurt