Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 17. november 2015:

Referatet vil senere blive lagt på klubbens hjemmeside. Hjemmesiden er p.t. under opdatering.

Hilsen
Kurt