DSvU har fremsendt vedhæftede brev med tilhørende bilag.

Materialet er vedhæftet men ligger også på DSvU’s hjemmeside: https://medlem.dsvu.dk/undervisningsmateriale/menu-id-370

Hilsen
Kurt