For at sikre en hurtigere afvikling af UL-PFT for den enkelte pilot, afholder vi en teoriaften, der vil dække dette års teoripensum til PFT.
Teorien tager i høj gtad sigte på de forhold man møder som UL- eller TMG-pilot, ja for den sags skyld også PPL(A) pilot.
Vi indbyder derfor også TMG-piloter til at deltage denne aften.
Af hensyn til frembringelse af undervisningsmateriale, vil vi gerne have en form for tilmelding, så venligst tilmeld jer senest den 1. marts på hh@h-hald.dk.

Og husk nu: 7. marts kl. 19:00 i klubhuset.

Med kolde hilsener (-1°)

Helge