Bestyrelsens redegørelse om staffering på ASK 13:

Hilsen
Kurt