Kære medlemmer.

Som anført i referatet fra bestyrelsesmødet den 13. august holder vi medlemsmøde den 22. september kl 19:00 i klubhuset. Emnerne vil være følgende:

– Flyveture i udlandet i 2016
– Sommerlejr 2017
– PR-aktiviterer, bl.a. Luftsportens Dag den 11. juni 2017
– Vedligeholdelse og vinterklargøring
– Diverse, herunder evt. indlæg fra medlemmer

På bestyrelsens vegne
Kurt