HUSK ….

… det er på torsdag den 22. september kl 19:00, der er medlemsmøde i klubhuset.

Emnerne er:

– Flyveture i udlandet – hør om spændende oplevelser i 2016
– Sommerlejr 2017
– PR-aktiviterer, bl.a. Luftsportens Dag den 11. juni 2017, reserver datoen allerede nu
– Vedligeholdelse og vinterklargøring
– Diverse, herunder evt. indlæg fra medlemmer

På bestyrelsens vegne
Kurt