smileyKære venner i flyveklubben

Faktisk havde jeg besluttet ikke at deltage i debatten her på siden og
således ikke bidrage til uenighed, men efter en mindre omskrivning vil jeg nu alligevel gerne bidrage til den positive debat.

Jeg føler at vi alle er nødt til at støtte op om vore ildsjæle og
slidere som når Ove tager initiativ til at tænke nyt og stort og denne gang
ikke lader sig standse af hvad der ”ikke” kan lade sig gøre.

Jeg tror som mange i klubben, at vi ser ind i en alvorlig krise hvis ikke vi
meget snart gør noget og ikke blot fortsætter med en selvforståelse for at det
hele nok skal gå.

Som Jens skrev så kan man være for eller imod et forslag, men det kan aldrig
være i klubbens interesse at forsøge at stoppe inspirerende initiativer for
udformning af et forslag til en fremtidsplan – uanset hvem der tænker tankerne.

Formanden skrev at det var vigtigt at tænke nyt og dyrke fælleskab og
venskab.

Lad os alle arbejde i klubbens interesse og glemme egne holdninge til fordel
for et godt fælles resultat.

Jeg ser meget frem til mødet på Torsdag.

Med klub-hilsen

Birger