Til ejere af UL fly i Holstebro Flyveklub.

Jeg minder hermed om indsamling af statistik til DULFU, jf nedenstående mail, som du måske har modtaget direkte fra Dulfu, og som Erik videresendte den 10. januar til jer. Indrapporteringen skal foretages inden den 30. januar 2017. Hvis du allerede har gjort det, bedes du se bort fra denne reminder.

Hilsen
Kurt

Til alle DULFU medlemmer

Husk at registrere timer og landinger inden den 30. januar 2017.

Med venlig hilsen

DULFU

Timeregistrering for 2016

Til alle ejere af registrerede UL-fly i Danmark.

Ifølge unionshåndbogen er vi forpligtiget til at fremskaffe årlige havaristatistikker på UL området. Dertil har vi brug for at indsamle timer og landinger for alle UL-fly (ikke piloter) registreret i Danmark.

Denne meddelelse sendes kun ud via medlemsinfo. De materielansvarlige i klubberne har et medansvar, i at sikre, at alle flyejere i klubberne får indsendt timer og landinger for alle fly i klubben, også dem som unionen ikke er på email med via denne service.

Det er enkelt at registrere online ved brug af link herunder. Dertil skal du blot bruge flyets rejsedagbog og finde det antal hele timer og landinger der er noteret for 2016.

Når du registrerer skal du finde dit/dine fly på listen. Findes dit fly ikke på listen, kan det skyldes det er afmeldt i løbet af 2016. Så skal du vælge den øverste mulighed på listen ”Fly er ikke på liste” og under besked kan du skrive registreringsnummeret.

Det er også vigtigt at registrer 0 timer og 0 landinger for fly der ikke har været i luften i 2016. Hvis flyet har skiftet ejer i 2016, er det kun den sidste ejer der skal registrere (men med timer og landinger for hele 2016).

Alle timer og landinger for 2016 skal være registreret inden den 30. januar 2016.

Link til registreringsskema

Har du spørgsmål til registrering kan du kontakte Anders Jørgensen på tlf. 31330543

Mvh
DULFU