Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Holstebro Flyveklub og i Forsikringsklubben den 22. februar 2017 kl 19:00 i klubhuset, se vedhæftede indkaldelser.

Endvidere vedlægges udkast til årsregnskab for 2016 og budget for 2017 for Holstebro Flyveklub og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Årsregnskabet for 2016 er godkendt af bestyrelsen. Revisionen er endnu ikke foretaget – revisionen foretages inden generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Kurt