Hermed indkaldelse til repræsentantskabsmøde i DSvU samt Perspektivplan 2017 – 2027.

Andre dokumenter til generalforsamlingen, årsregnskab og budget m.v., kan rekvireres hos undertegnede, hvis det har interesse.

Hilsen
Kurt