Bestyrelsen har modtaget nedenstående forslag til behandling på generaforsamlingen den 22. februar 2017 fra Thomas Leander Poulsgaard.

På bestyrelsens vegne
Kurt