Hvem er taber og hvem er vinder når 7 aktive medlemmer helt eller delvis forlader klubben ?

En lille gruppe med Ove i spidsen har gennem flere år forsøgt at dreje klubben mod en mere visionær fremtid, men er hver gang blevet afvist eller taktisk udmanøvreret.

Dette års generalforsamling var ingen undtagelse og på trods af klubbens alvorlige og gentagne underskud, valgte Bestyrelsen at anbefale generalforsamlingen at stemme nej til visionsgruppens ideoplæg.

Dette var mig helt ubegribeligt. – Initiativgruppens ildsjæle havde lagt et kæmpe arbejde i planen og forberedelserne til det som gruppen og alle involverede vurderede som realistisk og nytænkende.

8 møder med 9 deltagere á ca. 4 timer, og mange aftner med tegning, beregning og formulering skulle overbevise de få som erfaringsmæssigt ville gøre alt for at stoppe initiativerne.

Måske gjorde vi ikke vort arbejdet godt nok eller undervurderede modstanden mod forandring, men kontaktpersoner i kommunen, forskellige flyveinstanser, firmaer og naboer var alle taget med på råd til udformning af visionen som af bestyrelsen desværre blev opfattet som en utidig indblanding i deres arbejde.

Det efterfølgende medlemsmøde gav imidlertid fornyet energi og anbefalede os med næsten 100% opbakning at gå videre og selvom vi fortsat forventede modstand, var vi aldrig i tvivl om at det med sund fornuft ville lykkedes os at få klubben op i et helt andet gear og således afværge det vi så som fremtidens trussel. Men sådan gik det desværre ikke !

Med beskyldninger som Luftkasteller, urealistisk ønsketænkning, officiel latterliggørelse m.v. nedlægger initiativgruppen derfor nu sig selv i relation til arbejdet for HFK –

Vi tabte igen – i vandt igen – vi får ro igen.

Men hvem der i virkeligheden tabte vil tiden nok vise.

Jeg ønsker jer alle god vind fremover.

mvh. Birger

Efter aftale Torben bringer jeg her hans brev til bestyrelsen om hans udmelding af klubben som aktiv svæveflyvepilot.

Hans udmeldelse viser med stor tydelighed, den frustration som mange af os føler:

Hej bestyrelse i HFK

Det er med stor beklagelse at jeg (medlem 4034) hermed pr. 24-02- 2017 må melde mig som passivt medlem af klubben. Jeg vil dog gerne fortsætte som RC medlem. Forsikringsklubben skal jeg naturligvis heller ikke være medlem af mere. For tidligt og for meget indbetalt kontingent mm. og skal efterreguleres så det tilpasses Passivt + RC medlemskab.

Begrundelse:

2016 har for mig været det ringeste år i min 50 årrige karriere i klubben. For mig der har fløjet 2.500 stræk km. – er det primært de gode flyvedage der har interesse. 6 gange har jeg pakket madpakken og lavet opgave hjemmefra, i håb om en god flyvetur. 1 gang viste det sig at sidevinden var for kraftig til sikkert flyslæb. 2 gange blev det ikke til nogen flyvetur. Selvom klokken ikke var 10 endnu havde andre lagt beslag på DUOen og forventede ikke at være hjemme igen før sidst på dagen. Åbenbart ingen lodtrækning mere! 3 gange stod vi og ventede på en flyslæbspilot der ikke dukkede op. Så resultatet blev 1 time på motorfalken og 1 time på ASK 13. og det har jeg betalt over 5.000 kr. for. Generalforsamlingen viste så yderligere at der ikke er udsigt til forbedringer i den nærmeste fremtid.

Generalforsamlingen:

I min lange klubtid har jeg aldrig oplevet en så initiativrig gruppe som de 9 medlemmer der i månedsvis har arbejdet med visionsplanen. Klubben havde efter min mening en enestående mulighed for at skabe en fremtid med masser af aktiviteter og hen af vejen få opbygget en ny og spændende svæveflyve afdeling helt i tråd med Unionens perspektivplan. Dette har man desværre forkastet i stedet for at række hånden frem og få sat sig sammen og få løst de punkter der var uenighed om. Det kunne sagtens have ladet sig gøre med en velvillig og positiv indstilling fra alle parter. En helt anderledes og positiv klub kunne have været resultatet.

Venlig hilsen

Torben Møller

Medlem 4034<br/>