Der er sikkert mange af klubbens (tilbageværende) medlemmer, der synes, det er rigtig ærgerligt, som det nu er gået.
I den ideelle verden kunne forløbet have været anderledes.
Tænk, hvis man i visionsgruppen havde taget kontakt til bestyrelsen og sagt, vi har nogle rigtig gode ideer, som vi gerne vil arbejde videre med, kan vi få opbakning hertil? Og bestyrelsen så havde sagt, det lyder rigtig spændende, især det med samarbejdet med skolerne, kan i komme videre med det?
Så kunne oplægget til generalforsamlingen have været, at medlemmerne opfordrede bestyrelsen til at gå videre med planerne.
Nu valgte man i visionsgruppen en konfrontativ linje. En bestyrelse kan naturligvis ikke forpligtes til at arbejde for noget, den ikke går ind for. Så må den gå af. Jeg ved ikke om visionsgruppen havde en ny bestyrelse klar, men det formoder jeg selvfølgelig. Man havde altså satset på, at medlemmerne havde stemt for visionen – og dermed nedlagt svæveflyveuddannelsen i sin nuværende form og fået en ny og ukendt bestyrelse. Det turde jeg ikke stemme ja til, og jeg tror, mange har tænkt som mig. Havde visionsgruppen i stedet i sit forslag “henstillet” til, at bestyrelsen skulle arbejde for visionerne, tror jeg derimod, forslaget ville være gået igennem.
Efterfølgende føler jeg mig bekræftet i, at det var et rigtigt valg at stemme nej, når flere i visionsgruppen vælger at melde sig ud eller hvilende i stedet for at indgå i det samarbejde, som bestyrelsen inviterede til. Så “hyppedede” de jo blot egne kartofler og ikke klubbens interesser som helhed.
Jeg er såmænd enig med Birger i, at det kunne have været så godt, men nu fik vi desværre splittelsen. Lidt unødigt, for mange af os synes jo i bund og grund, at visionen er rigtig spændende, og at der bør arbejdes videre med den.