Medlemmerne inviteres hermed medlemsmøde

mandag den 27. marts 2017 kl 19:00 i klubhuset.

Emnerne vil være følgende:

1. Orientering om vores miljøgodkendelse og konsekvenserne heraf.
2. Orientering og debat om bestyrelsens visioner og planer. Herunder vil vi gerne høre medlemmerne kommentarer og spørgsmål. (Det er ikke planen, at visionerne og planerne på nuværende tidspunkt skal til en egentlig afstemning).
3. Diverse

På bestyrelsens vegne
Kurt