Kære Bent Drechsler

Vedr. dit blogindlæg

Jeg havde aldrig troet, at du ville lægge navn til et totalt
generaliserende og ukorrekt angreb på klubmedlemmer på en fuldt offentlig
klubblog, som jeg i øvrigt gennem lang tid har forsøgt at få bestyrelsen til at
lukke for alle andre end klubmedlemmer. Men, når det skal være således, får du/I
følgende ”svar på tiltale”.

Omtalte ukorrektheder og generaliseringer består i:

1.
En klub/forening er pr. definition et
demokratisk foretagende, og selv i folketing og regeringer har vi set etableringer
af ”kaffeklubber” med andre delmål end nævnte fora generelt har. Ikke alle har
været lige populære – så meget er jeg da enig i – men der er tale om en
etableret og demokratisk accepteret handlemåde.

Vision 2020-gruppen har alene undladt at
involvere bestyrelsen helt fra start, fordi den brutalt modspillede på
udskiftningsforslag vedr. flyparken for 2 år siden – og fik forslagsstillerne
til at trække forslaget tilbage, og hvor forslagsstillerne valgte at gøre det
for ikke at splitte klubben, og fordi de erkendte, at der skulle arbejdes
videre på forslaget.

Vi valgte således at udarbejde et (relativt)
professionelt oplæg i form af Vision 2020, som blev fremlagt på medlemsmøde
24.11.2016, hvor også bestyrelsen var repræsenteret med 2 medlemmer. De resterende
blev orienteret på møde den 7.12. Så i forhold til generalforsamlingen i
februar anser jeg bestyrelsen kontaktet og orienteret i fuldt omfang – og
tidligt.

2.
Og konfrontativt: Det kan man selvfølgelig altid
kalde det, i relation til at vi er blevet 100% modarbejdet at den siddende
formand, men jeg går ud fra, at dit ordvalg går på formuleringen: Bestyrelsen
forpligtes til 100% at arbejde for Vision 2020 (som vi har lagt op til at
kunne/skulle ændres på alle de områder, som medlemmerne ønskede ændringer på).

Men: Det er nu en gang – juridisk set – således
på generalforsamlinger, at såfremt et forslag vedtages på denne, så er
bestyrelsen 100% forpligtet til at arbejde for realisation af denne.

Og du har jo fuldstændig ret: Hvis ikke
bestyrelsen vil det, så må den gå af.

3.
Det blev ikke nødvendigt for bestyrelsen at tage
det valg, hvilket selvfølgelig skyldtes vores ringe formåen og formandens
destruktive forarbejde. Men det kan vi jo kun beklage her, hvor klubben gennem
mange år er ført ud på randen af en økonomisk katastrofe – på baggrund af de
bragende underskud, klubbens bygningsværdier, der reelt – som et medlem påstod
– er kr. 0,00 (jeg tror reelt ca. 1/2–delen af bogført værdi) plus et reelt
afskrivningsbehov på bestående svæveflyvepark over 10-15 år (ikke mindst
fremkaldt via udviklingen indenfor SLG-fly). Men klubben kan selvfølgelig
”spille videre” på, at enkeltstående, formuende medlemmer igen vil ”løfte
klubbagen af varmeapparatet” for derigennem at genvinde den kreditværdighed,
som Vision 2020 ville have kunnet genskabe via indtægtsforøgelser.

Her har formanden jo også gjort det tiltag
at pynte sig med lånte fjer i form af – et indtil videre succesfuldt
forhandlingsforløb – omkring opstart af droneudddannelse og håb om støttende
indtægter derfra. Jeg håber imidlertid, at de realiseres, for så vil der være
bedre råd til, at de gamle klub-koryfæers børn kan sidde i luften en hel dag i
Duo-Discus’en for kr. 120 (i 2016), stigende til 145 i 2017. Det er nemlig
smadderdyrt for de øvrige medlemmer, idet blot afskrivning over 20 år +
forsikring sidste år ville have kostet over kr. 3.200 pr. start (som jeg ikke
nødvendigvis mener brugerne skulle betale 100% – men dog væsentligt mere end
tilfældet var).

4.
Men det – som i den grad har fået mig i det røde
felt – er dine ord om ”at hyppe egne kartofler”. Der er da ingen i Vision
2020-gruppen, der har gjort det for personlig vinding – men højest for at viske
urimeligheder af tavlen. Og flere gruppemedlemmer vil ikke ”hyppe egne
kartofler”. Eksempelvis har gruppen et medlem uden flyverettigheder, ligesom
overgang til SLG-fly, for mit eget vedkommende, ville betyde, at jeg stadig
ville flyve Falke. Ikke fordi, at det ikke ville være attraktivt at skifte, men
der vil jo være rigtig mange brugere på et nyt fly, hvor Niels og jeg stort set
har været ene om at konkurrere om Falken i 2016. Og det er jo meget sjovere at
flyve end at stå i venteposition en hel dag – det ved alle svæveflyvemedlemmer.

Så nej – jeg vil ikke ”hyppe egne kartofler
ved flyskiftet”. Og jeg har ligeledes enormt svært ved at se, at jeg har
kartofler at hyppe via Visionens øvrige indhold – der ligger tværtimod et
enormt arbejde i den, og der havde gruppen tænkt sig at aflaste den siddende
bestyrelse ved at yde en 100% indsats i det videre arbejde.

Konklusionen på disse punkter er, at hvor jeg ellers havde
tænkt mig at have status som hvilende medlem indtil fornuften melder sig hos
flerheden af medlemmerne, så vil jeg, på baggrund af dit indlæg, nu melde mig
ud.

For ovenpå indlægget, erkender jeg, at det kan vare ekstremt
længe før fornuften sejrer.

Men jeg kan kun sige, at jeg ønsker de ”gamle herskende
klaner” held og lykke med opgaven. Den er stor.

Jeg kan slutte af med at meddele, at dette bliver mit eneste
indlæg på bloggen – uanset, hvad der efterfølgende dukker op. Brug derfor min
mailadresse, såfremt I har behov for at komme af med mere.

Jens Otkjær