Hermed bestyrelsens plancher vedr. visioner og planer, som blev fremlagt og drøftet på medlemsmødet i aftes.

Hilsen

Kurt