Hermed vedlægges referatet fra den ekstra ordinære generalforsamling i Forsikringsklubben den 27. marts 2017.