Hermed referat fra dagens generalforsamling i Holstebro Flyveklub. Endvidere en oversigt over kontingenter og takster for 2018.

Hilsen

Kurt