Alle svæveflyver- og UL-piloter, samt UL fly ejer, bedes
udfylde nedenstående spørgeskemaer senest lørdag den 23. marts. Vi forventer at
indkalde til PFT-teoriaften i uge 13 for både svæve- og UL-piloter. Nærmere information herom oplyses senere
her på bloggen.

Piloterne skal bruge følgende, for at kunne svare på
spørgsmålene: Medical, logbog og for UL-piloter også typekortet.

UL fly ejerne skal benytte flyets logbog, forsikring samt
flyvetilladelsen.

Spørgeskema til Svævepiloterne: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG_EBaHjvcoQdmgwVwI9Uw1kgllmc3u1Eamt4iyHeRmZFBbw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Spørgeskema til UL-piloterne: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS38EjraN2TyHXPwixi8mujee0Eehyc2M0cXK9Bx1CjCi-zg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Spørgeskema til UL fly ejere: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf–bvQ3tBgc7DCn3aDpea83OADwOF_ez4J6WNVbA9b8CZWwA/viewform?vc=0&c=0&w=1