Rettighed til almindelig svævefly seneste 24 måneder – Part SFCL.160a(1)*)

a) Mindst 5 timers flyvning som fartøjschef på almindelig svævefly og

b) 15 starter som fartøjschef og c) 2 træningsflyvninger med instruktør (FI/S)

1.a. og 1.b. kan erstattes af flyvninger med instruktør eller soloflyvninger under supervision af instruktør, indtil kravene er opnået. Kravene kan også erstattes af en kompetencebedømmelse med en eksaminator

2. Rettighed til TMG seneste 24 måneder – Part SFCL.160b(1)**) :

a) Mindst 12 timers flyvning som fartøjschef på svævefly og TMG, heraf

b) Mindst 6 timers flyvning som fartøjschef på TMG og

c) 12 starter og landinger på TMG og

d) 1 træningsflyvning med instruktør (FI/S) på mindst en time i TMG

2.a., 2.b. og 2.c. kan erstattes af flyvninger med instruktør eller soloflyvninger under supervision af instruktør, indtil kravene er opnået. Kravene kan også erstattes af en kompetencebedømmelse med en eksaminato

3. Rettighed som slæbepilot seneste 24 måneder – Part SFCL.205f***):

a) Mindst 5 slæb af svævefly

3.a. kan erstattes af flyslæb under supervision af en instruktør

TILLADELSER

5. Tilladelse til startarten FLYSLÆB seneste 24 måneder – Part SFCL.155c:

a) Mindst 5 flyslæb

6. Tilladelse til startarten SPILSTART seneste 24 måneder – Part SFCL.155c: a) Mindst 5 spilstarter

7. Tilladelse til startarten SELVSTART seneste 24 måneder- Part SFCL155c:

a) Mindst 5 selvstarter

Startart Manglende starter på startarter kan erstattes af flyvninger under supervision af en instruktør.

8. Flyvning med passagerer seneste 90 dage – Part SFCL.160(e):

a) Mindst 3 starter som fartøjschef i almindeligt svævefly excl. TMG, hvis passagerflyvningen skal foretages i almindeligt svævefly eller

b) Mindst 3 starter og landinger i TMG, hvis passagerflyvningen skal foretages i en TMG