Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i
Forsikringsklubben under Holstebro Flyveklub

Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 26. februar 2020 i klubhuset.
Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter Holstebro Flyveklubs ordinære generalforsamling.

Dagsorden ifølge klubbens love:
Valg af dirigent
1. Bestyrelsen aflægger beretning
2. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
3. Indkomne forslag behandles
4. Fastsættelse af kontingent og indskud
5. Valg af bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde pr. mail senest 7 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Forsikringsklubbens bestyrelse:
Lars-Arne Jensen (formand) larsarnejensen@gmail.com
Lisette S. Bertelsen (Sekretær) lisette_sb@hotmail.com
Bent Drechsler (medlem) dreschsler@outlook.dk