Generalforsamling i Holstebro Flyveklub 2020

Onsdag den 26. februar 2020 klokken 19:00 i klubhuset

 Dagsorden ifølge klubbens love

 1. Valg af dirigent.

2. Årsberetning fra bestyrelsen.

3. Aflæggelse af regnskab og indstilling til godkendelse.

4. Budget for det kommende år.

5. Fastsættelse af indskud, kontingent og selvrisiko.

6. Ændringer i love og regler, samt behandling af i øvrigt indkomne forslag.

7. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter.

8. Eventuelt.

På valg:

 Formand (hvert år) Dennis Høj

Sekretær (lige år) Asbjørn Drechsler

Kasserer (ulige år) Andreas Kristensen

Dulfu Repræsentant (lige år) John Børsting

RC Repræsentant (lige år) Helge Jensen

1. suppleant (hvert år) Thomas Leander

 Revisorer 1: Bent Drechsler 2: Mogens Eliassen Sup: Leif Brøgger

Regnskab vil blive udsendt når det er klar, og senest en uge før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal mailes til formanden og mindst 1 ekstra bestyrelsesmedlem senest 7 dage før generalforsamlingen Forslaget videresendes til medlemmerne via mail senest 5 dage før

Hilsen Bestyrelsen