Grundet COVID-19 har bestyrelsen valgt at udskyde sæsonstart lørdag d. 4. april.

Dette betyder ikke at flyveklubben er lukket, men at vi
skal tage dette seriøs og at vi ikke samles i klubhuset eller lignede.

Vi anbefaler derfor medlemmerne til at træffer alle nødvendige beslutninger i relation til ophold på flyvepladsen og flyvning fra pladsen – særligt under hensyntagen til at holde passende ”social distance til hinanden”, og ingen forsamlinger i grupper af mere end max. 10 personer. Myndighedernes anbefaling om at holde afstand (2 meter) må alt andet lige betyde at alt 2-sæddet flyvning/skoling må indstilles indtil videre til 30 marts.

Mvh

Thomas Leander