DSVU har af TBST fået tilladelse til at forlænge de rettigheder, der følger af BL 6-102 pkt. 5.d. og 5.e., hvis årsagen til forlængelsen er Covid-19 krisen. En meget stor del af danske svæveflyvere flyver nu på et EASA-certifikat, og derfor har dispensationen alene betydning for dem, der stadig flyver på et s-certifikat – enten fordi de ikke har søgt konvertering endnu – f.eks. pga. manglende medical, eller fordi det ansøgte certifikat ikke er modtaget endnu.

Dispensationen gælder i op til 4 måneder. Som led i dispensationen har DSvU fået til opgave at pege på et begrænset antal instruktører, der må foretage den briefing, som dispensationen kræver. DSvU har udvalgt følgende instruktører til opgaven: For Holstebro Svæveflyve Klub er det Steen Lund 40376073