Ekstraordinær Generalforsamling.

Bestyrelsen ligger op til at købe et nyt svævefly som overgangsfly til eleverne, da vi i dag ikke har et sådant fly. I dec. 2017 blev sponsorflyet DG300 solgt, til et beløb på ca. 160.000 kr.

På daværende tidspunkt havde klubben en kassekredit på ca. 200.000 kr. som blev benyttet næsten fuldt ud. Pengene fra salget blev derfor benyttet til at nedbringe kassekreditten. I dag har klubben ingen kassekredit/gæld.

På generalforsamlingen i 2018, blev det besluttet at udskyde købet af et erstatningsfly, da behovet på daværende tidspunkt ikke var til stede.

Behovet for et overgangsfly er der nu fra sæsonstart 2021, og derfor vil bestyrelsen gerne have opbakning til at stifte gæld op til 160.000 kr. i forbindelse med køb af et erstatningsfly.