Kære svæveflyveklub, Kære klubformand

Tak til alle de der har kontaktet medlemmer af Folketinget angående Gebyrsagen. Det er tydeligt at denne sag er meget vigtig for os alle, og dejligt at se at så mange bakker op.

Henvendelserne har ført til en række sympatitilkendegivelser. Alle erkender urimeligheden i de nye gebyrer, som er en klar misforståelse af hvordan vi som frivillig sport fungerer og en tilsidesættelse af den indsats vi gør for unge mennesker, og alle mener at gebyret skal ændres, men ingen af de politikere vi har været i kontakt med, har formået at gøre noget ved sagen.

Det eneste konkrete resultat vi har fået ud af det er, at TBST per 1. januar hæver gebyrerne med yderligere 8%. TBST ved godt hvad der foregår, så TBST ignorerer og provokerer ganske enkelt politikerne, og gør som det passer dem.

Det ville være dejligt hvis bare en enkelt politiker ville stille spørgsmålet til Transportministeren i Folketingssalen, med henvisning til forståelsespapiret, som regeringen udarbejdede sammen med støttepartierne: ”den frivillige idræt ikke må pålægges yderligere omkostninger”.

Med venlig hilsen

Peter Eriksen

Formand, Dansk Svæveflyver Union