Der indkaldes hermed til generalforsamling 2021 i Forsikringsklubben under Holstebro Flyveklub